Bata na takot sa mga pulis, pinasyalan ng tropa para matupad ang