Pagbisita sa site ng trabaho upang makahanap ng maraming mga kabinet