May Mga Tungkulin Na Dapat Gampanan Ang Mga Bata Sa Paaralan