KATWIRANG PAGMAMALASAKIT: Mga Sanhi sa Pagkasira ng Yamang Tubig