Pananakop ng mga Español | Tungkol sa Pilipinas - Kasaysayan, Mga