Pagsulat Ng Konklusyon Sa Pananaliksik - Fil. 322 Pagbasa at Pagsulat