“PAGBABAGO SA KABATAAN NOON AT NGAYON: EDUKASYON, PANANAMIT, AT