POWER POINT OF 7-JK: Pamumuhay sa ilalim ng mga hapones