Ang Komunismo Ay Isang Ideolohiya Na Umaayon Sa Pagtatag Ng yon