Mga Bulaklak ng Makiling, Tampok sa Barya Natin | Los Baños Times