Poster Sa Pagmamahal Sa Bayan

Tula - Pag-Ibig Sa Kapwa

Tula - Pag-Ibig Sa Kapwa

PUP Samahan ng mga Mag-aaral ng Kasaysayan: April 2012

PUP Samahan ng mga Mag-aaral ng Kasaysayan: April 2012

Paggawa ng mabuti sa kapwa

Paggawa ng mabuti sa kapwa

wickedmouth.com: 201512

wickedmouth.com: 201512

Poster Tungkol Sa Ekonomiya Ng Pilipinas / 20 P O S T E R M A K I N G

Poster Tungkol Sa Ekonomiya Ng Pilipinas / 20 P O S T E R M A K I N G